Ultrazvučno čišćenje injektora

[ ZA MOTORE NA BENZINSKI POGON ]

Tijekom rada Injektori su izloženi jakim temperaturnim oscilacijama, nečistoćama iz goriva, prodoru ulja u usisnu granu i lošoj kvaliteti goriva. Zbog svega navedenog u unutrašnjosti Injektora stvara se talog. Ta pojava može na više načina utjecati na ispravan rad i vijek motora.

Tijekom rada Injektori su izloženi jakim temperaturnim oscilacijama, nečistoćama iz goriva, prodoru ulja u usisnu granu i dr. Zbog svega navedenog u unutrašnjosti Injektora stvara se talog. Ta pojava može na više načina utjecati na ispravan rad Injektora. Jedan od njih je smanjenje protoka tj. ubrizgane količine goriva. Prilikom ispitivanja, može se uočiti da li je protok Injektora dobar, i što je još važnije da li su stupci punjenja ujednačeni. Različita propusnost Injektora ukazuje na različitu kvalitetu smjese po cilindrima, a to će sigurno utjecati na loš rad motora.

Nadalje, talog može prouzročiti promjenu smjera mlaza, ili lošu raspršenost goriva unutar mlaza. I jedno i drugo utjecat će na povećanu potrošnju, nemiran rad i sve druge već spomenute simptome. Naime, loše raspršeno gorivo sastoji se od prevelikih kapljica goriva. Kako kapljice izgaraju izvana prema središtu, za potpuno izgaranje neće biti dovoljno vremena. To je jasnije ako znamo da gorivo u prostoru izgaranja boravi cca 0,002 sekunde (ovisno o broju okretaja).

Talog može također prouzročiti propusnost Injektora. Injektori su u motoru pod stalnim tlakom i nesmiju propuštati nimalo goriva. Tek kad impuls (elektro-magnetska brizgaljka) otvori iglu gorivo se ubrizgava. Ukoliko talog spriječi pravilan hod igle može doći do «curenja» iz Injektora. Zbog skupog tehnološkog procesa proizvodnje, novi Injektori su skupi (800,00-1200,00 kn po komadu). Umjesto kupnje novih, moguće je izvršiti čišćenje starih injektora. Čišćenje ima smisla ukoliko Injektori nisu mehanički oštećene.

Kemijsko čišćenje provodi se dodavanjem različitih aditiva gorivu, koji kemijskim reakcijama rastvaraju nepoželjan talog s Injektora. Prednost kemijskog čišćenja je jednostavnost i relativno niska cijena. Nažalost ovakvim čišćenjem ne postižu se najbolji rezultati. Čišćenje se odvija samo na dijelovima koji su u dodiru s gorivom i to u smjeru protoka goriva, pa je moguće da djelomično razgrađen talog iz razvodne grane dodatno začepi brizgaljku. Kako se Injektori ne demontiraju sa motora, nemoguće je zamijeniti fini filtar u tijelu Injektora, te izvršiti provjeru propusnosti, protoka i kvalitete mlaza goriva. Osim navedenog, aditivi agresivno djeluju i na druge motorne dijelove s kojima dolaze u dodir.

Kvalitetno ispitivanje i čišćenje Injektora moguće je uz pomoć posebnog uređaja za ultrazvučno čišćenje Injektora. Injektori se demontiraju sa motora i ugrađuju na uređaj. Vrši se provjera propusnosti, protoka i kvalitete mlaza goriva. Injektori se zatim potapaju u posebnu kupku i izlažu ultrazvuku. Smjer prolaza tekućine je suprotan od uobičajenog smjera goriva, a odvojene nečistoće talože se na dno posude s kupkom. Nakon izlaganja ultrazvuku rade se nova mjerenja i uspoređuju s početnim stanjem. Postupak se po potrebi može ponoviti 2 iznimno 3 puta.
Prednosti čišćenja ultrazvukom su brojne; Injektori su očišćeni po svim površinama, a nečistoće ostaju izvan motora; ugrađuju se novi filtar, kapice, (gumice), omogućen je uvid u učinkovitost čišćenja, te informacija da li je koji od Injektora mehanički oštećen.

Važno je napomenuti da je osim čišćenja, ovo i jedini način uvida u stanje i rad Injektora. Naime, bez demontaže Injektora sa motora majstor može samo nagađati da li su one uzrok neispravnom radu, povećanoj potrošnji ili lošim ispušnim plinovima, što može dovesti do pogrešne dijagnoze i nepotrebnih troškova. Tek ispitivanjem Injektora na ovakav način moguće je sa sigurnošću utvrditi da li su Injektori zaista neispravni ili je kvar negdje drugdje. Majstor isto tako dobiva uvid u sve parametre rada Injektora, što će mu pomoći u postavljanju ispravne dijagnoze i uspješnom popravku vozila uz izbjegavanje nepotrebnih troškova.

Uređaj za čiščenje Blue Star

Ubrizgavanje prije i poslije čiščenja

Injektor prije i poslije čiščenja

Moguće je da nakon ultrazvučnog čišćenja neki od injektor izgube svojstvo nepropusnosti. To se događa kada između kućišta i pomične igle nečistoća “vrši ulogu brtve”. Nakon čišćenja igla više ne sjeda na svoje mjesto i injektor  propušta nešto goriva bez impulsa. Prije čišćenja moguće je ustanoviti samo da injektor ne radi dobro, a nakon čišćenja sa sigurnošću se vidi da je brizgaljka mehanički loša i treba ju zamijeniti. Takva situacija ipak ne znači da injektor nakon čišćenja radi lošije, već da pokušaj jeftinijeg rješenja nije moguć, te je ipak potrebno ugraditi novi injektor!

Iz cjenika:

Prijavi se za primanje novosti

Vaš email