Čiščenje Diesel Injektora i sistema ubrizgavanja

Čiščenje Diesel Injektora i sistema ubrizgavanja

Protočno čiščenje i dekarbonizacija [ ZA MOTORE NA DIZELSKI POGON ] Tijekom rada Injektori su izloženi jakim temperaturnim oscilacijama, nečistoćama iz goriva, protokom ispušnih plinova kroz recirkulaciju u usisnu granu i lošoj kvaliteti goriva. Zbog svega navedenog u...